ΣΤΙΒΟΣ

Έφοροι Τμημάτων
Α' Έφορος - Φλωκατούλα Βασιλική: 697 707 1170
Β' Έφορος - Τσώχου Χριστίνα: 697 349 4658

Προπονητές:
Χιονάτη Καπέτη
Γιάννης Αντωνόπουλος
Παντελής Πήδουλας
Αλεξία Ντάτση