ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ


Πρόεδρος 
Φλωκατούλα Βασιλική

Αντιπρόεδρος και Γεν. Έφορος 
Μακρής Σπυρίδων

Γεν. Γραμματέας 
Τζαλακώστας Ρίζος

Ταμίας  
Καρβέλας Χαράλαμπος

Μέλη 
Παπατάτσης Γεώργιος
Ζιάκος Κώστας
Τριανταφυλλίδης Ευάγγελος 
Υφαντής Χαράλαμπος
Κατάρας Χρήστος
Γούναρης  Δημήτριος
Καραβάς Νικόλαος

___________________________________________________________________

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Ο Εσωτερικός Κανονισμός του Α.Σ.Ο.Χ. ΦΟΙΒΟΣ αφορά στη λειτουργία των τμημάτων του σωματείου, καθορίζει ευθύνες, αρμοδιότητες, καθήκοντα όλων των προσώπων που εμπλέκονται καθ' οιονδήποτε τρόπο με το σωματείο (Δ.Σ., μελών, αθλητών, προπονητών).
Ψηφίστηκε και εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση του Α.Σ.Ο.Χ. ΦΟΙΒΟΣ στις 19/3/2017.