ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ


           


 Το Διοικητικό Συμβούλιο του Αθλητικού Σωματείου Ολυμπιακού Χωριού "ΦΟΙΒΟΣ" (Α.Σ.Ο.Χ. "ΦΟΙΒΟΣ") προσκαλεί τα μέλη του να παρευρεθούν στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση του σωματείου, όπου θα διεξαχθεί το Κυριακή 13 Μαρτίου 2016  και ώρα 11:00 π.μ., στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού χωριού, με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης: 
1.     Διοικητικός και οικονομικός απολογισμός του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2015
2.     Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής
3.     Έγκριση απολογισμού
4.     Έγκριση ισολογισμού και προϋπολογισμού τρέχοντος έτους
5.     Ενημέρωση για την οργάνωση, τις προοπτικές, τους στόχους και τον σχεδιασμό δραστηριοτήτων των τμημάτων του σωματείου.
6.     Διαγραφή μελών.
Η  Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν εκπροσωπείται ή παρίσταται το ήμισυ πλέον ενός των μελών.
Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γ.Σ. θα επαναληφθεί την Κυριακή  20/3/2016 την ίδια ώρα στον ίδιο τόπο και θα βρίσκεται σε απαρτία οποιοσδήποτε είναι ο αριθμός των παρόντων μελών.

Ολυμπιακό Χωριό, 28 /2/ 2016
Για το Δ.Σ.

                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                   Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


                Σωτήριος Μαλλής                                                                Ρίζος Τζαλακώστας