Τακτική Γενική Συνέλευση 2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ

ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ «Α.Σ.Ο.Χ. ΦΟΙΒΟΣ» (Α.Σ.Ο.Χ. ΦΟΙΒΟΣ),  σύμφωνα με το άρθρο 20 του Καταστατικού του, προσκαλεί τα μέλη του να παρευρεθούν στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα διεξαχθεί την 26η Μαρτίου 2023, ημέρα Κυριακή και ώρα 11.00’ π.μ. στα γραφεία του Σωματείου στο Ανατολικό κλειστό γυμναστήριο..Ολυμπιακού..Χωριού.
          Κατά τη συνέλευση αυτή θα συζητηθούν και θα ληφθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα:
 

1.  Απολογισμός πεπραγμένων του Δ.Σ. για την περίοδο 01/01/2022 έως 31/12/2022,

2.  Οικονομικός απολογισμός Δ.Σ. και έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής για την ίδια ως άνω περίοδο,

3.  Προγραμματισμός και προϋπολογισμός επόμενου έτους,

4.  Εισηγήσεις και προτάσεις σχετικά με τη λειτουργία, τις προοπτικές και τους στόχους του σωματείου,

Αν δεν υπάρξει απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί και τα παραπάνω θέματα θα συζητηθούν την ΚΥΡΙΑΚΗ 2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023,  ΩΡΑ 11.00΄ Π.Μ. και στον ίδιο τόπο με την παρουσία όσων μελών είναι παρόντα, σύμφωνα με το Καταστατικό.

Έχει καταρτισθεί και δημοσιευθεί στα γραφεία του σωματείου κατάλογος των μελών με δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 3 Ν.2725/1999.


Ολυμπιακό Χωριό, 15 Μαρτίου 2023
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΑΣΟΧ ΦΟΙΒΟΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                             Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Δημήτριος Γούναρης                                                           Χαράλαμπος Καρβέλας