ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Την Κυριακή 27 Φεβρουαρίου 2011 και ώρα 10:30 θα πραγματοποιηθεί στο Κλειστό Γυμναστήριο του Ολυμπιακού Χωριού η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Α.Σ.Ο.Χ. ΦΟΙΒΟΣ με θέματα ημερησίας διάταξης:
α. τον οικονομικό και διοικητικό απολογισμό του σωματείου
β. την πρόταση του ΔΣ για αποβολή  μέλους του Α.Σ.Ο.Χ ΦΟΙΒΟΣ σύμφωνα με το άρθρο 24 του καταστατικού του σωματείου.
Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν εκπροσωπείται ή παρίσταται το ήμισυ πλέον ενός των μελών.
Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γ.Σ. θα επαναληφθεί την Κυριακή 6/03/2011 την ίδια ώρα στον ίδιο τόπο και θα βρίσκεται σε απαρτία οιοσδήποτε είναι ο αριθμός των παρόντων μελών.

ΤΟ  Δ.Σ