ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Καλούνται τα μελή του Α.Σ.Ο.Χ. "ΦΟΙΒΟΣ" να παρευρεθούν στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση του σωματείου, όπου θα διεξαχθεί την Κυριακή 11 Μάρτιου 2012 και ώρα 10:30, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού χωρίου, με θέματα ημερησίας διάταξης: 
Απολογισμός πεπραγμένων διοικητικού συμβουλίου
  1. Έκθεση ελεγκτικής επιτροπής
  2. Έγκριση οικονομικού απολογισμού έτους 2011 
  3. Eνημέρωση για την οργάνωση, δομή και προοπτικές των τμημάτων του σωματείου 
  4. Ενημέρωση για τους στόχους και τον σχεδιασμό δραστηριοτήτων του συλλόγου για το έτος 2012
Η  Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν εκπροσωπείται ή παρίσταται το ήμισυ πλέον ενός των μελών.
Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γ.Σ. θα επαναληφθεί την Κυριακή 18/3/2012 την ίδια ώρα στον ίδιο τόπο και θα βρίσκεται σε απαρτία οιοσδήποτε είναι ο αριθμός των παρόντων μελών.


Ολυμπιακό Χωριό
22   Φεβρουαρίου 2012
Το Δ.Σ.