ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Την Κυριακή 10 Μαρτίου 2013 και ώρα 10:30 θα πραγματοποιηθεί στο Κλειστό Γυμναστήριο του Ολυμπιακού Χωριού η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Α.Σ.Ο.Χ. ΦΟΙΒΟΣ με θέματα ημερησίας διάταξης:

α. τον οικονομικό και διοικητικό απολογισμό του σωματείου.

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν εκπροσωπείται ή παρίσταται το ήμισυ πλέον ενός των μελών.

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γ.Σ. θα επαναληφθεί την Κυριακή 17 Μαρτίου 2013 την ίδια ώρα στον ίδιο τόπο και θα βρίσκεται σε απαρτία οιοσδήποτε είναι ο αριθμός των παρόντων μελών.

ΤΟ  Δ.Σ