ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Την Κυριακή 8 Μαρτίου 2015 και ώρα 17:00 θα πραγματοποιηθεί στο Ανατολικό Κλειστό Γυμναστήριο του Ολυμπιακού Χωριού η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Α.Σ.Ο.Χ. ΦΟΙΒΟΣ με θέματα ημερησίας διάταξης:

τον οικονομικό και διοικητικό απολογισμό του σωματείου.

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν εκπροσωπείται ή παρίσταται το ήμισυ πλέον ενός των μελών.

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γ.Σ. θα επαναληφθεί την Κυριακή 15 Μαρτίου 2015 την ίδια ώρα στον ίδιο τόπο και θα βρίσκεται σε απαρτία οιοσδήποτε είναι ο αριθμός των παρόντων μελών.

ΤΟ  Δ.Σ