ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

Ολυμπιακό Χωριό, 23 Μαΐου 2016
Κατόπιν αποφάσεως της από 22.5.2016 Γενικής Συνέλευσης  των μελών του αθλητικού σωματείου «Α.Σ.Ο.Χ. ΦΟΙΒΟΣ», ορίζεται ως ημερομηνία διεξαγωγής αρχαιρεσιών για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής η 5η Ιουνίου 2016, ημέρα Κυριακή, από ώρες  10.00 π.μ. έως 13.00 μ.μ., στα γραφεία του σωματείου (ανατολικό κλειστό γυμναστήριο Ολυμπιακού Χωριού).
Απαραίτητες προϋποθέσεις για την συμμετοχή ενός μέλους στις αρχαιρεσίες (δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι) είναι :
  • Η παρέλευσης ενός έτους από την ημερομηνία εγγραφής ως μέλους του σωματείου και
  • Η τακτοποίηση των οικονομικών εκκρεμοτήτων του μέλους έως το τέλος της χρήσης (22.5.2016)
Οι υποψηφιότητες για τα όργανα του Δ.Σ. και της Ελεγκτ. Επιτροπής θα υποβάλλονται στη Γραμματεία του σωματείου μέχρι την Παρασκευή 3.6.2016 ώρα 20.00 μ.μ. και θα διαβιβάζονται στην Εφορευτική Επιτροπή.
Η συμμετοχή όλων μας κρίνεται απαραίτητη.
                                                                         Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής
                                                                        Χριστίνα Τσώχου
                                                                        Αναστασία Βουρλιά
                                                                        Κατερίνα Βάννα