ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Α.Σ.Ο.Χ. ΦΟΙΒΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Ολυμπιακό Χωριό, 2/3/2017
                Το Διοικητικό Συμβούλιο του αθλητικού σωματείου  με την επωνυμία ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ «ΦΟΙΒΟΣ» (Α.Σ.Ο.Χ. ΦΟΙΒΟΣ),  που εδρεύει στο Ολυμπιακό Χωριό Αχαρνών, σύμφωνα με το άρθρο 19 του Καταστατικού του, προσκαλεί τα μέλη του να λάβουν μέρος στις εργασίες της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης, που θα διεξαχθεί στις 12 Μαρτίου 2017, ημέρα Κυριακή και ώρα 11.00 π.μ. στα γραφεία του σωματείου στο ανατολικό κλειστό γυμναστήριο Ολυμπιακού Χωριού.
                Κατά τη συνέλευση αυτή θα συζητηθούν και θα ληφθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα Ημερήσιας Διάταξης:
1.       Απολογισμός πεπραγμένων του Δ.Σ. για την περίοδο 1/1/2016 έως 31/12/2016,
2.       Οικονομικός απολογισμός Δ.Σ. και έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής για την ίδια ως άνω περίοδο,
3.       Προγραμματισμός και προϋπολογισμός επόμενου έτους,
4.       Εισηγήσεις και προτάσεις σχετικά με τη λειτουργία, τις προοπτικές και τους στόχους του σωματείου.

Σημείωση: Αν δεν υπάρξει απαρτία, τα παραπάνω θέματα θα συζητηθούν την επόμενη Κυριακή 19/3/2017 την ίδια ώρα (11.00 π.μ.) και στον ίδιο τόπο με την παρουσία όσων μελών είναι παρόντα, σύμφωνα με το Καταστατικό.
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

Bασιλική Φλωκατoύλα                                                                                 Ρίζος Τζαλακώστας