Ιατρικές εξετάσεις - Δελτία Υγεάς Αθλητών και Μαθητών


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το Α.Σ.Ο.Χ. ΦΟΙΒΟΣ σας ενημερώνει ότι τη νέα αθλητική χρονιά στα πλαίσια βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών  του,  ήλθε σε συμφωνία με Διαγνωστικό Καρδιολογικό Κέντρο και  οι αθλητές μας θα έχουν την ευκαιρία να περάσουν από διαγνωστικό έλεγχο. Πιο συγκεκριμένα η εξέταση περιλαμβάνει:
1.         Ηλεκτροκαρδιογράφημα
2.         Τρίπλεξ καρδιάς
3.         Ανάλυση σώματος

Η εξέταση θα γίνει σε χώρο ειδικά διαμορφωμένο στο κλειστό στάδιο.  Στο εξεταστήριο των εγκαταστάσεων θα  λειτουργούν 3 καρδιογράφοι, ένα φορητό μηχάνημα υπερήχων, και  μία συσκευή ανάλυσης σώματος. Οι αθλητές μας θα παραλαμβάνουν από τη γραμματεία τον φάκελο των εξετάσεών τους ο οποίος θα περιλαμβάνει:


1.         Βεβαίωση άθλησης
2.         Το ΗΚΓ
3.         Επικύρωση των σχολικών δελτίων  (Για τους μαθητές).
·              Το κόστος της εξέτασης ανέρχεται στα 10 € για κάθε αθλητή. Η εξέταση σε αθλητές απόρων και ανέργων οικογενειών είναι  δωρεάν.
·              Η  βεβαίωση υγείας είναι υποχρεωτική για όλους τους αθλητές (ενήλικες και παιδιά)
·            Εντός του φακέλου που θα περιλαμβάνει τα αποτελέσματα των εξετάσεων θα υπάρχει και προσφορά  για γενική αίματος και χοληστερίνη στα διαγνωστικά κέντρα της Ευρωιατρικής με κόστος 5 €, καθώς και έντυπο υλικό με ειδικές εκπτωτικές τιμές  και σε άλλες υπερηχογραφικές και αιματολογικές εξετάσεις