Κάρτα Υγείας Αθλητή


Ενημέρωση για άμεση εφαρμογή σε όλα τα αγωνιστικά τμήματα ΒΟΛΕΪ και ΜΠΑΣΚΕΤ:

Σύμφωνα με τις σχετικές ενημερώσεις της ΕΟΠΕ και ΕΟΚ και σε εφαρμογή του Νόμου 4479/2017, με την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου 2018-2019 εκδίδεται η Κάρτα Υγείας Αθλητή – Αθλήτριας που θα λειτουργεί ως εξής:
1. Η πιστοποίηση της υγείας των αθλητών καταγράφεται σε κάρτα υγείας η οποία είναι υποχρεωτική και αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή τους σε προπονήσεις και αγώνες. Αποτελεί προσωπικό έγγραφο του αθλητή και θα έχει ισχύ για ένα έτος.
2. Η κάρτα αυτή συνιστά αυτοτελές έγγραφο και δεν συνδέεται με το Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας (Η ανανέωση του Δελτίου παραμένει σε ισχύ πιστοποιώντας την αθλητική ιδιότητα χωρίς να χρήζει όμως ιατρικής θεώρησης)
3. Προσκομίζεται υποχρεωτικά στη Γραμματεία ή στον αρμόδιο Διαιτητή και είναι βασική προϋπόθεση συμμετοχής στον αγώνα
4. Η Κάρτα Υγείας θεωρείται μόνο από ιατρούς καρδιολόγους.

Βάσει των παραπάνω το ΑΣΟΧ ΦΟΙΒΟΣ προκειμένου να συμπληρώσει τις κάρτες υγείας σύμφωνα με τη φόρμα που έχει αποσταλεί από τις Ενώσεις και για να τις θεωρήσει στη συνέχεια ο αρμόδιος γιατρός, καλεί τους αθλητές του με την αίτηση εγγραφής τους στη Γραμματεία του σωματείου να προσκομίσουν: α) 1 πρόσφατη ευκρινή φωτογραφία προσώπου και β) έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο ΑΜΚΑ τους.

ΦΟΡΜΕΣ ΚΑΡΤΑΣ (Μόνο για ανάγνωση - Η συμπλήρωση των στοιχείων και η εκτύπωση θα γίνει από το σωματείο):
Για τις αθλήτριες του Βόλεϊ ΕΔΩ
Για τους αθλητές του Μπάσκετ ΕΔΩ