Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Ετήσια Γενική Συνέλευση. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Ετήσια Γενική Συνέλευση. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Πρόσκληση Μελών σε Ετήσια και Καταστατική Γενική Συνέλευση

Το Διοικητικό Συμβούλιο του αθλητικού σωματείου «Α.Σ.Ο.Χ. ΦΟΙΒΟΣ»,  σύμφωνα με τα άρθρα 19 και 29 του Καταστατικού του, προσκαλεί τα μέλη του να παρευρεθούν στην ετήσια τακτική και Καταστατική Γενική Συνέλευση, που θα διεξαχθεί την 30 Μαΐου 2021, ημέρα Κυριακή και ώρα 10.30 π.μ. στα γραφεία του Σωματείου στο ανατολικό κλειστό γυμναστήριο Ολυμπιακού Χωριού.

 Κατά τη συνέλευση αυτή θα συζητηθούν και θα ληφθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα:

 


  1. Απολογισμός πεπραγμένων του Δ.Σ. για την περίοδο 1/1/2020 έως 31/12/2020,
  2. Οικονομικός απολογισμός Δ.Σ. και έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής για την ίδια ως άνω περίοδο,
  3. Προγραμματισμός και προϋπολογισμός επόμενου έτους,
  4. Εισηγήσεις και προτάσεις σχετικά με τη λειτουργία, τις προοπτικές και τους στόχους του σωματείου,
  5. Τροποποίηση άρθρων 2 έως 8 του Καταστατικού για τη συμφωνία του με τις διατάξεις του Ν.2725/1999 όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.


Σημείωση:
Αν δεν υπάρξει απαρτία, τα παραπάνω θέματα θα συζητηθούν την επόμενη
Κυριακή 6 Ιουνίου 2021 ώρα 10.30΄ π.μ. και στον ίδιο τόπο
με την παρουσία όσων μελών είναι παρόντα, σύμφωνα με το Καταστατικό. Για την τροποποίηση του Καταστατικού απαιτείται η παρουσία των μισών τουλάχιστον μελών και πλειοψηφία των τριών τετάρτων των παρόντων μελών.

Ολυμπιακό Χωριό, 24 Μαΐου 2021
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΑΣΟΧ ΦΟΙΒΟΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                             Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Σπύρος Μακρής                                                            Αθανάσιος Βαλαβάνης